joten se tarjoaa maksimaalisen liikkuvuuden ja hengittävyyden.;;;;;;