Ota yhteyttä
Lataa kuvastomme
Suomen vahvimmat Luotettava kumppani Kauppakamari
Seuraa meitä Facebookissa © 1996-2022 Seinäjoen PK-Myynti Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.

Jälleenmyyjäksi


Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäivä 8.12.2020

1. Rekisterin pitäjä

Seinäjoen PK-Myynti Oy / PK-ProWear

Yhteystiedot:
PL 63 (Rengastie 32)
60101 Seinäjoki

2. Rekisteriasioista vastaava

Olli Koveronkoski
PL 63
60101 Seinäjoki
Puhelin 0445444299
olli.koveronkoski@pkmyynti.fi

3. Rekisterin nimi
Verkkokaupan asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Asiakasrekisterin ylläpito ja verkkokaupan tilausten toimittaminen.

5. Rekisterin tietosisältö
Henkilön nimi, osoitetiedot, sähköpostiosoite, käyttäjätunnus, tilaushistoria

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterinpitäjä rekisteröi verkkokaupan asiakkaista ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa rekisteröityessään verkkokaupan asiakkaaksi.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Verkkokaupan asiakkaiden yhteystiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. Rekisterin tiedot sijaitsevat palvelimella Suomessa.

1.9. Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisterin ylläpitäjälle.

1.10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisterin ylläpitäjälle.

1.11. Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään rekisteriasioista.